01 November, 2011

MULAKAN PENGHIDUPAN BARU SEBAGAI PELAJAR INSTITUTE HOSPITALITY & TOURISM

Johor Bahru: 1 November 2011


Abdul Aziz M.Haithir dan Shima Ammera Adora M.Noor

Bekas murid pendidikan khas, SMK Bandar Tenggara, Abdul Aziz M.Haithir dan Shima Ammera Adora M.Noor memulakan penghidupan baru apabila mendaftar sebagai pelajar Institutute Hospitality And Tourism (FeMAC) di Pandan City, Johor Bahru.

Guru Pendidikan Khas, Khairani Hamdan, ditemui berkata bekas muridnya Abdul Aziz 17 tahun, akan mengambil kursus bakeri dan pasteri (bakery and pastery) manakala Shima 17 tahun, mengemas bilik (housekeeping). Kedua-duanya, sungguh bertuah hari ini apabila rakan-rakan dan guru-guru turut serta menghantar mereka ke tempat kursus selepas majlis jamuan akhir tahun yang diadakan di Hotel Selesa Johor Bahru.


Turut serta dalam majlis tersebut ialah Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, Ruhaizad Hj Redwan serta guru-guru Pendidikan Khas yang terdiri daripada Noraina Samad, Khairani Zakaria, Hasry Mustakim, Aimie, Nurul Faishal dan pembantu khas Norlisna Omar. Turut meraikan majlis jamuan akhir tahun itu ialah Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Ahmad Survi.

Gambar kenangan di Hotel Selesa, Johor Bahru
______________________________________________________
Bangunan Institute Hospitality & Tourism (FeMAC)
Pandangan dari bawah.  

Pandangan dari tingkat satu Institute Hospitality & Tourism
City Pandan, Johor Bahru 

Penubuhan Konsortium FeMAC di Pandan City, Johor Bahru adalah dengan kerjasama Pihak Berkuasa Wilayah Iskandar (Irda), Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Legoland. Sebanyak 5 jenis kursus ditawarkan di sini, termasuklah penyediaan makanan (chefs) tahap 1&2, penyediaan bakeri atau pasteri (bakery/ pastery chefs) tahap 1&2, pramusaji (waiters & captain) tahap 1&2, penyambut tetamu (front office) tahap 2&3 dan pengemasan bilik (housekeeping) tahap 1&2.

Pihak pengurusan FeMAC, Norasyikin berkata pelajar yang berjaya menamatkan kursus kemahiran akan diwajibkan bekerja dengan Legoland melalui perjanjian yang telah dimeterai dengan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK). Menurutnya lagi kemudahan yang disediakan di sini merangkumi bilik kuliah yang moden lengkap dengan projektor dan TV LCD bagi suasana pembelajaran yang selesa, asrama yang selesa dilengkapi dengan penghawa dingin, kemudahan riadah seperti gelanggang futsal dan badminton juga disediakan.

Berita baik untuk semua pelajar yang berkursus di sini ialah tentang pemberian pinjaman oleh kerajaan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK). Dalam masa yang sama  pelajar juga akan mendapat elaun sara hidup yang tinggi.

Pelajar juga akan diberikan bimbingan oleh tenaga pengajaran yang berpengalaman. Untuk meningkatkan kepakaran dalam bidang yang diceburi penambahan pendapatan boleh diperolehi melalui latihan kerja separuh masa di hotel terkemuka. Kesimpulannya pelajar-pelajar di sini dijamin mendapat pekerjaan yang dikendalikan oleh Iskandar Malaysia dan Legoland.

Keperihatinan guru-guru Pendidikan Khas SMK Bandar Tenggara

Guru-guru turut membantu dalam urusan pendaftaran.
Disaksikan oleh GPK Pendidikan Khas, Ruhaizad Hj Redwan.

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ