23 July, 2014

MAJLIS TADARUS DAN KHATAM AL-QURAN PERINGKAT BANDAR TENGGARA 2014

24 Julai 2014 : Masjid Besar Bandar Tenggara
Majlis Khatam Al-Quran diketuai oleh Imam Bandar Tenggara
Majlis Tadarus, Khatam Al-Quran, sempena bulan Ramadan Al-Mubarah 1435H/ 2014 petang tadi diketuai oleh Imam Masjid Bandar Tenggara, Tuan Hj Mohd Moslihen Subohi. Murid-murid dan pelajar sekolah sekitar Bandar Tenggara hadir membacakan surah-surah yang ditetapkan oleh pengerusi khatam iaitu Ustaz A.Rahim Arshad dari juzuk satu hingga akhir.

Selepas itu majlis penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Baderi Hj Dasuki, Timbalan Speaker Negeri Johor merangkap ADUN Panti. Pengacara majlis ialah Tuan Haji Norhaimi Abdullah, Penolong Kanan SMK Sultan Alauddin, Felda Bukit Besar.

Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Yang Berbahagia, Encik Hamzah Isa, Pengurus Bahagian Kerajaan Tempatan KEJORA, Encik Fakrur Razziy Azran, Penolong Pengurus Bahagian Kerajaan Tempatan KEJORA, Tuan Hj Zainuddin Zainalabidin, Penghulu Mukim Ulu Sungai Johor, Tuan Haji Amir Kasman, Naib Pengerusi JKKM Bandar Tenggara, Encik Khairudin Mustapha, Penolong Kanan SMK Bandar Tenggara 2, Encik Ahmad Survi, Penolong Kanan Kokurikulum, Tuan Hj Zolkeple Jemadar, Guru Kokurikulum Prauniversiti SMK BAndar Tenggara, guru-guru sekolah rendah dan menengah.

Pembaca Khatam al- Quran
Penyelaras Majlis Tadarus - Ustaz A.Rahim Arshad

Majlis Khatam al Quran yang diketuai oleh Imam Masjid
Majlis pemyampaian hadiah
Pengurus KEJORA
Yang Berhormat Dato Haji Baderi, tengah
Pembaca Al Quran dari SMK Bandar Tenggara

Banner Majlis Tadarus

PENYAKIT DENGGI MEMBAWA MAUT - "HAPUSKAN AEDES HAPUSKAN DENGGI"

23 Julai 2014 : Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM)

PK HEM- En. Rashid Muhidin
Menyampaikan taklimat jaga kebersihan kawasan sekolah

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Rashid Muhidin, pagi ini menyampaikan pesanan kepada 750 orang pelajar di Dewan Permata, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) BandarTenggara agar sentiasa berwaspada dengan serangan penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes.

Katanya, untuk memerangi denggi kita mesti menghapuskan Aedes bermula dari rumah kita sendiri. Kita mestilah menjaga sekolah dan kawasan persekitaran agar bebas Aedes. Cegah penyakit ini dengan menghapuskan nyamuk Aedes. "Hapuskan Aedes, haouskan denggi".

Murid dan pelajar SMK Bandar Tenggara
Buang air yang bertakung di kawasan tanaman bunga
Bersedia membersihkan tempat pembiakan aedes


Buang bekas-bekas botol dan plastik

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ