16 September, 2014

KONVOKESYEN DIPLOMA ANTARABANGSA PENDIDIKAN JASMANI DAN KEJURULATIHAN SUKAN 2014

15 Sept 2014: Komplek Belia Antarabangsa, Cheras

Program Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani & KejurulatihanSukan
Informasi: Uniited States SportsAcademy
United States Aports Academy merupakan badan bebas, tanpa keuntungan, diiktiraf sebagai universiti yang dibina khas untuk memberikan sumbangan kepada negara dan dunia menerusi program latihan, penyelidikan dan perkhidmatan. Akademik ini berperanan menyediakan kerjaya dalam bidang sukan lelaki dan wanita.

Wakil Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Hj Khairil bin Hj Awang, merasmikan Majlis Konvokesyen Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan 2014 di Komplek Belia Antarabangsa, Cheras, Kuala Lumpur. Seramai 544 peserta konvokesyen tahun ini menerima sijil diploma tersebut.

Ahmad Survi bersama isterinya Rozita Jumat
Ahmad bin Survi, Penolong Kanan Kokurikulum antaranya yang menerima sijil diploma ditemui berkata program ini adalah kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan United States Sports Academy. Peluang ini terbuka luas kepada guru-guru Pendidikan Jasmani, Pensyarah Maktab dan Institusi Pengajian Tinggi. Beliau menyarankan kepada guru-guru lain untuk menimba ilmu melalui program ini bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah selaras dengan Dasar 1Murid 1 Sukan (1M1S).
Ahmad bin Survi bersama rakan-rakan Mohd Fahmi Akmal bin Mutalib, Mohd Helmi bin Abd Majid, Shah serta Dr Tim, pensyarah USA Sports Academy selepas majlis konvokesyen
Dr Tim (lead); Mr. Chales Temple, Alabama USA; Pn Ee Hong, Unit Sukan KPM; Datuk Dr Ramlan Abd Aziz; Pesyarah-pensyarah USA Sports Academy turun dari pentas konvokesyen.

13 September, 2014

SEMINAR KAJIAN TINDAKAN PERINGKAT DAERAH KULAIJAYA 2014

13 Sept 2014: SJK (C) Senai


Pembentang pertama dari SMK Munshi Abdullah,
Syeikh Abdul Razak Sheikh Abdul Kadir
Seminar Kajian Tindakan Peringkat Daerah Kulaijaya 2014 diadakan di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina, Senai melibatkan 30 orang pembentang dari Sekolah-sekolah Rendah Cina dan Tamil serta Sekolah-sekolah Menengah daerah Kulaijaya.

Pembentang pertama Kajian Tindakan Sekolah-sekolah Menengah daerah Kulaijaya disampaikan oleh Sheikh Abdul Razak Sheik Abdul Kadir dengan tajuk kajiannya I Love My Heart kaedah mudah bagi sistem pengangkutan manusia.

Perasmian penutup disempurnakan oleh Yang Berbahagia En. Sahibul Bahrin bin Ahmad, Penolong Pengarah Teknik dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Beliau mengucapkan syabas dan terima kasih kepada pengurusan Pejabat Pendidikan daerah Kulaijaya kerana dapat menjemput beliau dan merasmikan majlis penutupan kajian tindakan pada hari ini. Tahniah kepada yang berjaya dan teruskan usaha untuk membuat kajian-kajian lain untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah masing-masing sepertimana yang digariskan dalam Aspirasi Sistem, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).

Johan Kajian Tindakan Peringkat  Sekolah Menengah
Abang Mohd Sabry bin Rahim
Tajuk kajian : Lowering the effective Filter Among Chinesese Female Students in English Class by Exploring Their Interest. 
Johan Kajian Tindakan Peringkat  Sekolah Rendah (Bahasa Inggeris)
En. Zainudin Zainal AbidinTajuk kajian : Meningkatkan kemahiran menambahdan menolak dalam lingkungan 100 dengan menggunakan Kaedah Kad Under 18 . 
Johan Kajian Tindakan Sekolah Rendah (Bahasa Melayu)
Pn.Manimala a/p KumaranTajuk kajian : Meningkatkan kemahiran mencari kata kunci yang mengandungi nilai dalam ayat dengan menggunakan Roda Kata Kunci Nilai . 
Pembentang-pembentang kajian tindakan daerah Kulaijaya bergambar bersama Yang Berbahagia En. Shahibul Bahrin bin Ahmad, Penolong Pengarah Teknik dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Keputusan:
Kategori Sekolah Menengah
1.  SMK Senai
     Abang Mohd Sabry bin Rahim

2. SMK Kulai Besar
    Saripah Faridah binti Syed Mohamad

3. SMK Kangkar Pulai
    Norazizah binti Ahmad

Keputusan:
Kategori Khas Sekolah Jenis Kebangsaan (Bahasa Melayu)
1.  SJK(T) Ladang Kulai Oil Palm
     Pn.Manimala a/p Kumaran

2. SJK (T) Kangkar Pulai
    S. Tamiel Selvi a/p Sundararaju

3. SJK (C) Saleng
    En. Mohd Hanif bin Zainal Abidin

Keputusan:
Kategori Sekolah Rendah
1.  SK Murni Jaya
     En. Zainudin Zainal Abidin

2. SK Kulai
    Maizatul Azlin Yahya

3. SK Felda Inas
    Nurul Ain Jailani


Jurulatih Utama Kajian Tindakan membuat penilaian
Dewan SJK (C) Senai, lokasi Seminar Kajian Tindakan
Peringkat Daerah Kulaijaya

Tuan Hj Musttapa Che Ismail, PPPD Vokasional & Teknik Sekolah Menengah bersama  En. Zamri Hj Muslim, PPPD Vokasional Sekolah Rendah

Jurulatih Utama Kajian Tindakan Daerah Kulaijaya
diketuai oleh Pn. Jamilah Ahmad (dua dari kanan) dari SK Kota Kulai 2
Video klip Kajian Tindakan Kulaijaya 2014

TEMA
Kajian Tindakan Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan

MATLAMAT
Menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bahawa guru-guru Malaysia mempunyai kebolehan untuk membuat kajian ilmiah yang berfokus kepada usaha penambahbaikkan amalan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Dengan adanya seminarkajian tindakan ini dapatlah guru-guru Daerah Kulaijaya berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui kajian yang dijalankan dan ia juga sebagai platform untuk guru-guru berbicara ilmu secara holistik.

OBJEKTIF
Guru-guru daerah Kulaijaya berjaya:
1. Menjalankan kajian tindakan secara berfokus kepada amalan pembelajaran dan pengajaran.
2. Menambahbaik amalab pembelajaran dan pengajaran.

3. Mengenalpasti kelemahan dan menggunakan peluang dan kekuatan untuk emninggikan lagi prestasi kerja, berkongsi pengetahuan, kemahiran dan pengalaman rakan-rakan gutu yang lain serta menggunapakai amalan yang baik daripada perkongsian pengetahuan dan pengalaman dari hasil kajian tindakan.

SASARAN
Guru-guru sekolah menengah dan rendah daerah Kulaijaya dengan sasaran 1 guru 1 kajian.

PEMBENTANG
Seramai 10 orang pembentang bagi sekolah rendah, 10 orang pembentang kajian tindakan Bahasa Melayu (BM) bagi SJK (C) / SJK (T) dan 10 orang pembentang dari sekolah menengah yang terpilih.

Ditaip semula oleh JK Dokumentasi
Sumber rujukan JK Buku Program : SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Ucapan pihak penganjur
Ucapan perasmian penutup

Pembentang
AHLI JAWATANKUASA KERJA
1. Pendaftaran :
    Pengetua (P) SMK Senai
2. AJK Sambutan/ Jemputan :
    Guru Besar SK Senai
3. Pengerusi Pembentang SM:
    Pengetua SMK Kelapa Sawit
4. Pengerusi Pembentang SR :
    Pengetua SK Taman Kota Kulai
5. Pengerusi Pembentang :
    Guru Besar SJKC Kulai 1
6. Buku Program:
    Pengetua SMKTARP
7. Persiapan tempat:
    Guru Besar SJKC Senai
8. Publisiti :
    Pengetua SMKBT 2
9. Sijil/Hadiah/Cenderamata :
    Pengetua SMK Bandar Putra.
10. Jamuan :
      Guru Besar SK Senai
11. Kawalan Keselamatan/ Kebersihan:
      GB SJKCSaleng
12. Dokumentasi:
     Pengetua SMK Bandar Tenggara
13. Siaraya :
      Guru Besar SK Taman Sri Pulai
14. Bacaan Doa :
      Pengetua SMA Bandar Tenggara
15. Juruacara Perasmian Penutup:
      Pengetua SMK Sultan Ibrahim
16. Teks Ucapan Perasmi :
      Guru Besar SK Kangkar Pulai 2

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ