31 August, 2014

GURU SMK BANDAR TENGGARA MENDEKLAMASIKAN SAJAK PADA HARI KEBANGSAAN MALAYSIA KALI KE-57 PERINGKAT NEGERI JOHOR 2014

31 Ogos 2014 : Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan Ke-57
Merdeka, Merdeka, Merdeka
Guru SMK Bandar Tenggara, mendeklamasikan sajak
di Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya
Guru Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bandar Tenggara, Encik Hamzah Rahman bin Soriat (guru cemerlang) dan Encik Hamzah bin Hamdan, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas berdiri segak di hadapan peserta-peserta perbarisan berduet mendeklamasikan sajak sempena Sambutan Hari Kebangsaan Kali Ke-57, Peringkat Negeri Johor 2014 yang diadakan di Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya pagi ini.
Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta
Mendeklamasikan sajak secara berduet
En. Hamzah Rahman bin Soriat dan En. Hamzah bin Hamdan
di Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya


Askar Wataniah dari Bataliaon 3 Rejimen 501 Kluang
Foto dari Tuan Iskandarrani Mohamed
Tuan Iskandarrani bin Mohamed, anggota dari E Kompeni yang berpengkalan di Bandar Tenggara terlibat dalam acara perbarisan Askar Wataniah dari Batalion 3 Rejimen 501, Kluang. Beliau ditugaskan menjadi ketua hakim perbarisan pada detik bersejarah negaraku Malaysia.

Perbarisan Daerah Kulaijaya
Kontinjen PPD Kulai
Foto kiriman Mr Elanggovan, PPPD Kulai

AKTIVITI BERBASIKAL DAN SUKAN POLO BASIKAL MEMUPUK GAYA HIDUP MASYARAKAT SIHAT

30 Ogos 2014: Ekspedisi ke Felda Sg Sayong dan Sukan Polo Basikal

Guru SMK Bandar Tenggara, Razak Saat bersama
Johor Tenggara Cycling Team
Masyarakat di Bandar Tenggara sekarang ini mempunyai pelbagai aktiviti untuk beriadah, antaranya ialah berkebun di ladang atau di halam rumah, memancing, bermotorsikal, bermain futsal, badminton, berjoging, senamrobik dan berbasikal.

JTCT - Kayuhan ke Felda Sg Sayong


Kewujudan aktiviti berbasikal oleh pasukan Johor Tenggara Cycling Team (JTCT) memulakan langkah untuk mecari dan mengumpulkan peminat-peminat berbasikal di sekitar Bandar Tenggara, Felda Sungai Sayong, Felda Pasir Raja, Felda Bukit Ramun, Felda Inas, Felda Ulu Sibol, Felda Pengeli Timur, Ladang Pekan sehinggalah ke Felda Ulu Belitong, Kluang.

Program 8 Nov 2014 : Di Desaru
8 November 2014 : di Desaru
Program 16 September 2014 : Di Kluang
Kayuhan 1Malaysia, Peringkat Daerah Kluang 2014

First Johor Master Century Ride 2014
Desaru
------------------------------------------------------------------------
Sesi latihan sukan polo basikal
di gelanggang serbaguna SMK Bandar Tenggara

Manakala murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bandar Tenggara pula berbasikal dengan kaedah yang berlainan iaitu dengan Sukan Polo Basikal (POLOBIKE) yang diubahsuai daripada Sukan Polo Kuda (HORSE POLO). Sesi latihan dikendalikan oleh jurulatih sekolah iaitu En Aidil Shamin bin Abd Razak dan En. Ahmad bin Survi.

Latihan - menguasai bola dan kesiembangan badan
Team C dan D
Team A dsan B
link ke Blog Polo Basikal Sekolah
Link Kejohanan Polo Basikal Peringkat Antarabangsa

The King of Desaru

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ