16 July, 2012

KEJAYAAN CEMERLANG SEKOLAH BUAT DAERAH KULAIJAYA DALAM PERBAHASAN DAN PIDATO PERINGKAT NEGERI JOHOR

14 Julai 2012: SMK Tun Mamat, Tangkak Muar

Johan Bahas PraUniversiti Peringkat Negeri Johor
dari pasukan SMK Bandar Tenggara, Kulaijaya
Adam Azman (kiri), Juara Pidato Peringkat Negeri
dari SMK Bandar Tenggara
Kejayaan cemerlang pasukan pembahas dari SMK Bandar Tenggara di bawah bimbingan Hafilah Hamzah pada Karnival Pelajar Prauniversiti Ke-5 Peringkat Negeri Johor menaikkan lagi nama sekolah di peringkat negeri apabila menjuarai pertandingan bahas buat kali pertama tahun ini.

Muhammad Haffiz M.Ramlee (kiri), selaku Perdana Menteri (ketua pembangkang) telah muncul sebagai pembahas terbaik peringkat negeri Johor sekali gus menaikkan nama daerah Kulaijaya.

Manakala Adam Azman dinobatkan sebagai pemidato terbaik peringkat negeri Johor dalam karnival tersebut. Adam akan mewakili negeri Johor ke peringkat kebangsaan di Selangor nanti.

Tajuk perbahasan pada peringkat akhir ialah "Modal insan berkualiti lahir daripada disiplin kendiri yang tinggi" berjaya dibidas dengan baik oleh pasukan pembangkang yang terdiri daripada Nurul Shazwanie Nordin (menteri kedua), Nurul Ain Ismail (menteri ke-3) dan Mohamad Azrin Mohamad Baharudin (menteri ke-4) sekali gus menewaskan pasukan pencadang dari daerah Muar selaku pihak kerajaan. Turut menjadi pembangkang dan membantu pasukan sekolah sehingga menjadi juara ialah Amirul Eakmal Ibrahim, Izzati Ahmad Kamar dan Khairunnisa Amani Khairudin.

Guru pembimbing, Hafilah Hamzah ditemui berkata, buat kali pertama dalam sejarah, pihak pembangkang berjaya mengalahkan pihak pencadang melalui sesuatu pertandingan. Katanya lagi, kejayaan ini adalah disebabkan ketajaman fikiran setiap pembahas sekolahnya, mematahkan hujah-hujah bernas dari pihak pencadang. Sebelum itu pihak pembangkang membuat beberapa kajian melalui pelbagai media, bahan cetak dan sumber daripada internet. Fakta-fakta tersebut diperdebatkan di kalangan mereka sendiri dan mencari idea terbaik untuk membidas.


Pengarah Pelajaran Johor, yang berusaha Mohd Nor A.Ghani telah merasmikan Karnival Pelajar Prauniversiti Ke-5 Peringkat Negeri Johor. Turut hadir Pengerusi Majlis Perhubungan Pengetua Tingkatan Enam Johor, Hj Rozali Jemali.

Turut sama membantu pasukan sekolah dalam mencapai kejayaan cemerlang itu di peringkat negeri Johor ialah guru-guru Tingkatan Enam, Zahiah Hamzah, Faridah Abdullah, Hamzah Rahman Soriat dan Hjh Muzayanah Sumrah yang berpengalaman dalam bidang bahas dan pidato.


KEPUTUSAN PERBAHASAN:
Johan : Kulaijaya
Naib Johan : Muar

Guru, pembahas, pemidato bersama wakil PPD Kulaijaya

Pemidato, pembahas bersama Hjh Muzayanah Sumrah,
Hafilah Hamzah, Zahiah Hamzah dan Hamzah Rahman Soriat
 KEPUTUSAN PENUH PIDATO:

Johan : Kulaijaya

Naib Johan : Kota Tinggi

Ketiga : Segamat

Keempat: Pontian 


KRONOLOGI KEJAYAAN SEKOLAH (KULAIJAYA)
Tarikh : 11 Julai 2012
Tajuk : Aktiviti Kokurikulum Membentuk Jati Diri Pelajar PraUniversiti.
Pencadang : Kulaijay
Pembangkang : Pasir Gudang

Tarikh : 13 Julai 2012 - SUKU AKHIR
Tajuk : Pelaburan asing Penjana Ekonomi Negara
Pencadang : Kulaijaya
Pembangkang : Batu Pahat.Tarikh : 14 Julai 2012 - SEPARUH AKHIR
Tajuk : Perpaduan Asas Kemenjadian Bangsa Malaysia.
Pencadang : Kulaijaya
Pembangkanag : Pontian


Tarikh : 14 Julai 2012- AKHIR
Tajuk : Modal Insan Berkualiti Lahir Daripada Disiplin Kendiri Yang Tinggi
Pencadang : Muar
Pembangkang : Kulaijaya

KEPUTUSAN
JOHAN : Daerah Kulaijaya
NAIB JOHAN : MuarNo comments:

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ