01 March, 2011

Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Kulaijaya- Mini Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya

1 hingga 4 Mac 2011 - Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Kulaijaya di Mini Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya, di Taman Puteri.


Misi tahun ini ialah untuk menambah dan memperbaiki pungutan pingat emas mengatasi tahun lepas.  Kejayaan ini bukan terletak kepada setiausaha sukan dan jurulatih olahraga sahaja. Malah semua atlit memainkan peranan penting, seperti kesungguhan menjalani latihan secara berterusan, berkeyakinan untuk menjadi juara, semangat juang dan komitment  yang tinggi sebenarnya menjadi resepi utama kejayaan sekolah.

Seramai 56 orang atlit telah terpilih mewakili sekolah ini ke peringkat MSSD.

Atlit perempuan


Saipi Halidin, setiausaha sukan sedang memberi taklimat kepada atlit-atlit.

Mengiringi kotinjen sekolah ialah Siti Hanizan Samsuri, Annelin Hasziza Haron, Mohd Hasry Mustakim, Anili Fasha Mahdi dan Anne Suraya Abd Rahim sedang membuat persiapan pagi ini sebelum ke Mini Stadium Majlis Perbandaran Kulaijaya. 

Keputusan Hari Pertama:
ALIRAN PERDANA
1 PERAK dan 1 GANGSA.
Elly Syuhadah memperolehi emas dalam acara 1500 meter kategori Perempuan 15. Manakala Mohd Lufti meraih gangsa dalam acara 400 meter kategori Lelaki 18.
PRAUNIVERSITI
1 PERAK dan 1 GANGSA.
Shahril Hamdan memperolehi pingat Perak dan Mohd Azuan Ali gangsa dalam acara 1500 meter. 

Keputusan keseluruhan sehingga jam 5.00 petang. SMK Tunku Abdul Rahman Putera pada tangga teratas dengan pungutan pingat 2 Emas, 2 Perak, diikuti SM Tun Hussein Onn dengan 2 Emas dan 1 Gangsa dan SM Foon Yue 3 Perak 1 Gangsa.

Sebanyak 16 buah sekolah terlibat dalam Temasya Sukan Balapan dan Padang Kali Ke-29 :
STARP, SM FOON YEW, SM TUN HUSSEIN ONN, SMK INDAHPURA, SMK SULTAN IBRAHIM, SMK KELAPA SAWIT, SMKBT 2, SMK KANGKAR PULAI, SMK BANDAR PUTERA, SMK KOTA KULAI, SMK SENAI, SMK SSA, SMK TMN PUTERI, SMK SRI PINANG, SMK KULAI BESAR, SMK BANDAR TENGGARA dan SMK MUNSHI ABDULLAH.


No comments:

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ